STYCZNIKI

Stycznik mocy KCPM06230 6A 3P 230V KanluxStycznik mocy KCPM06230 6A 3P 230V Kanlux
KCPM-06-230
Stycznik mocy KCPM09230  3P 230V KanluxStycznik mocy KCPM09230  3P 230V Kanlux
KCPM-09-230
Stycznik mocy KCPM12230 12A  230V KanluxStycznik mocy KCPM12230 12A  230V Kanlux
KCPM-12-230