Reklamacje i zwroty

1. Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271).

2. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy, pod warunkiem, że: towar jest nieuszkodzony, nie był używany, jest czysty, ma oryginalnie i nieuszkodzone opakowanie. W przypadku produktów składających się z wielu elementów opakowanie musi być fabrycznie zamknięte. Po rozpakowaniu istnieje możliwość uszkodzenia w trakcie transportu lub może wykluczać prawidłowe magazynowanie. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia odstąpienia od umowy. Zwrot powinien być poparty pisemnym oświadczeniem pod rygorem nieważności.

3. Wymianie lub zwrotowi nie podlegają towary sprzedawane na indywidualne zamówienie Kupującego

4. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać oryginał paragonu lub kopię faktury i oświadczenie. Towar należy dostarczyć w terminie do 10 dni od jego wydania. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia odeślemy Państwu fakturę korygującą. Jeżeli w cenie produktu zawarte były koszty wysyłki czy dostawy, kwota będzie pomniejszona o tą wartość.

5. Nasz sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych na koszt sklepu, odsyłanych za pobraniem lub/i bez opisu na liście przewozowym. Klient musi dostarczyć zwracany towar na własny koszt.

6. Gwarantujemy zwrot ceny produktu w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania, którą prześlemy przelewem na Państwa konto. Koszt dostawy, wysyłki oraz koszt zwrotu produktu nie jest zwracany przez sklep.

7. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie zwrotu w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia przesyłki do Sklepu, jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w terminie do 7 dni od daty otrzymania zwrotu, na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe.

8. Towar, którego zwrot nie zostanie uznany zostanie odesłany do Nabywcy po przelaniu przez Nabywcę na konto Sklepu odpowiedniej kwoty na poczet ponownego wysłania przesyłki do Nabywcy.